…men det visste vi ju redan. Dock kan det vara intressant att få en överblick över forskning i ämnet. Folkhälsomyndigheten har gjort en kartläggande litteraturöversikt och sammanfattat en enkel och tydlig redogörelse över senaste forskningen om kulturens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Litteraturöversikten beskriver den forskning som finns inom området, belyser olika begrepp, lyfter fram kunskapsluckor och beskriver de positiva effekter som kulturdeltagande kan ha på hälsa och välbefinnande.

Läs sammanställningen här!