Välkommen på information om Leaderstöd

Brinner du för landsbygderna? Har du idéer på hur du kan utveckla landsbygden där du bor och verkar? Behöver du pengar för att kunna dra igång din idé?

Tillsammans med Leader Sörmlandskusten och Leader Sörmland arrangerar Region Sörmland två informationstillfällen för att kulturaktörer som brinner för landsbygdsutveckling ska kunna se om Leaderstöd och Leadermetoden kan vara en möjlig finansieringskälla. Under introduktionen får du veta vad en Leader-finansiering innebär.

Informationstillfällena består av en 45 minuter introduktion till Leader och en valfri efterföljande frågestund om 30 min.

Välj mellan onsdag den 10 april eller fredag 12 april, kl 12.00-13.15

Träffen är digital och kostnadsfri men du behöver anmäla dig för att vi ska veta hur många som deltar.

Anmäl dig här!