Nationell strategi för företag inom KKB släppt

Den 9 april släppte regeringen ”Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher”. Strategin består av sex prioriterade områden med tillhörande strategiska mål. De prioriterade områdena är:

  • Tillförlitlig statistik på nationell nivå.
  • God kunskap om förutsättningarna och utvecklingen på den upphovsrättsbaserade marknaden.
  • Träffsäker rådgivning, stöd och finansiering och minskade regelkostnader.
  • God kompetens-försörjning, livslångt lärande och goda villkor i trygghetssystemen.
  • Attraktiva, hållbara livsmiljöer och ett diversifierat och konkurrens kraftigt näringsliv i hela landet..
  • Ett stort och växande internationellt genomslag för de kulturella och kreativa företagen.

Strategin konstaterar att begreppet som bör användas är Kulturella och kreativa branscherna (KKB). Strategins syfte är att främja kulturskapares villkor och företagare inom de kulturella och kreativa branscherna. Regeringen menar också att strategin kan vara ett stöd eller inspiration för arbetet som bedrivs på olika nivåer i hela landet.

I strategin tar regeringen ett tydligt ställningstagande och menar att KKB bör ses som en ny typ av basnäring i Sverige. Regeringen menar också att strategin är ett verktyg för att samla och förankra ett helhetsgrepp om främjandet av företag inom KKB i flera olika politikerområden. Arbetet med strategin kommer samordnas av Kulturdepartementet och delutvärderas 2026. Inga ytterligare medel tillskjuts utan alla insatser ska finansieras inom ram.

Läs hela strategin här!


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *