Miljoner till sörmländska kulturprojekt

Postkodsstiftelsen har delat ut drygt 15 miljoner kronor till sju kulturprojekt genom kultursatsningen ”Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga”. Två av projekten har sörmländska ägare, Långsjö teater och Teater Sörmland. Jerk Olsson Westin, konstnärlig ledare på Teater Sörmland berättar om en nervpirrande ansökningsprocess och projektet ”Not on the Spectrum”.

– Vi är oerhört glada över att Postkodstiftelsen gör en ordentlig satsning på kulturen! Vi kulturskapare är ju inte direkt bortskämda med den här typen av medel. Men det var också ett ansökningsförfarande som krävde betydligt mer arbete än vad vi är vana vid.

Postkodstiftelsen urvalsprocesser sker i flera steg och för de sökande som klarat sig igenom de första gallringarna väntade många intervjuer och samtal med Postkodsstiftelsens expertgrupp. 

– De var kunniga och insatta och ställde bra frågor som fick oss att förtydliga och slipa på vår idé. De blev något av ett bollplank och jag var förvånad över hur lustfyllt och lärorikt det här bollandet var. Men väntan däremellan var snudd på olidlig. Skulle vårt projekt klara sig igenom nästa gallring?

Till slut beviljades Teater Sörmland närmare 2 miljoner för ”Not on the Spectrum”. Projektet ska pågå under två år och målet är att öka förståelsen och kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), ett ämne som engagerar teatergruppen på djupet.

– Temat började vi utforska redan för ett par år sedan i föreställningen De Ofödda, ett slags framtidsscenario där individer med dessa funktionsvariationer hotades att bli bortvalda redan på fosterstadiet. Både då och nu har vi utgått från gruppmedlemmarnas egna erfarenheter. Vi är flera som har en NPF-diagnos och vi har lärt oss att varje person kan vara oerhört effektiv utifrån sina förutsättningar om det finns en förståelse i gruppen för varandras olikheter. Men den toleransen skapar inte sig själv, det handlar om att träna sig på acceptans och tolerans och det är detta vi vill bygga en metod för.

Vi ska arbeta fram ett så kallat eduLARP, Educational Live-Action Role Play, som är en form av levande rollspel där man kör rakt upp och ner där man är och med det man har. Inga förstudier, inget rollarbete och ingen publik – de som är i rummet är med i spelet. Målet är att utveckla ett spel som kan användas i arbetslag och andra grupper inom till exempel vård, skola, idrotts- och föreningsliv.

Var i projektet befinner ni er nu?

– Vi drog igång i februari och just nu ägnar oss åt förarbete i form av omvärldsanalyser och fördjupning i rollspelsteknik. Under hösten kommer vi arbeta fram spelet tillsammans med olika referensgrupper och under 2025 ger vi oss ut på en nationell turné där vi hoppas kunna nå ut till så många som det bara är möjligt. Målet med hela projektet är ju att kunna bidra till ett mer inkluderande samhälle.


Läs mer om projekten som beviljades medel i Postkodsstiftelsens satsning ”Kreativitet, fantasi och föreställningsförmåga” här.

Lite längre fram kommer vi att berätta om Långsjö Teater som beviljades medel för ”The Village”, ett projekt som ska utforska hållbara framtidsscenarion i en högteknologisk värld. Håll utkik!