Kurs i filantropiskt stöd till kulturaktörer

Filantropi är på frammarsch i Sverige. Det finns en ökande trend vad gäller privata donationer från privatpersoner och privata stiftelser för att finansiera olika initiativ. Att det har skapats många nya förmögenheter på senare år förstärker utvecklingen.

Brakeley Nordic är ett konsultföretag som stöttar verksamheter i fundraising och har bland annat universitet, museer och välgörenhetsorganisationer som kunder. Nu har de med stöd från Kulturbryggan utvecklat en kurs i filantropiskt stöd för fria kulturaktörer, med handfasta verktyg och metoder för att arbeta med filantropiska donationer och liknande stöd. I samarbete med Region Sörmland börjar en kursomgång i höst för sörmländska kulturaktörer.

– Vi ser ett starkt ökat intresse för filantropiska donationer och liknande privat stöd i kultursektorn, samtidigt som många har väldigt lite erfarenhet av frågorna, berättar Johan Wennström på Brakeley Nordic. Därför är vi väldigt glada att vi med hjälp av finansiering från Kulturbryggan kan erbjuda en kurs som är anpassad just för kultursektorn och på det sättet kan hjälpa många kulturverksamheter att öka sin kunskap och planera för att strukturerat arbeta med detta. 

Att allt fler inom kultsektorn intresserar sig för frågan har märkts på de kurser man hittills har genomfört inom projektet.

– Vi fick anordna ett extra kurstillfälle i Stockholm i våras pga att det första tillfället snabbt blev fullbokat. Det extra tillfället blev också fullbokat så det finns helt klart ett stort intresse för frågorna. Vi har också fått många positiva kommentarer från kursdeltagarna.

Deltagaravgiften är kraftigt subventionerad för verksamheter i det fria kulturlivet tack vare projektets stöd från Kulturbryggan. Kulturarbetare som har små marginaler kan till och med helt befrias från avgiften genom en enkel ansökan. Samtidigt vill Johan påpeka att den som deltar bör vara beredd att kavla upp ärmarna och sätta igång att använda det man lär sig under kursen om den ska ge något.

– Kursen ger kunskap i hur man arbetar med dessa frågor, men det stora arbetet kommer egentligen därefter när man ska sätta sina kunskaper i praktiken. Det tar tid att få in filantropiskt stöd!

KURSFAKTA

Kursen består av tre moduler, i den första träffas vi fysiskt och följande moduler genomförs online. Notera att datumen i modul B och C är preliminära.

Modul A, tisdag 24 september kl 10.00-16.00 på Sörmlands museum i Nyköping

Vi går igenom en introduktion till filantropi och fundraising. Vi tittar närmare på kultursektorns förutsättningar och går igenom viktiga framgångsfaktorer.

Modul B, fredag 11 oktober alternativt fredag 1 november kl 09.00-12.00 – online

Vi går igenom och tittar på ett arbetssätt att arbeta med filantropiska donationer som kallas för seven steps.

Modul C, fredag 8 november kl 09.00-12.00 – online

För de som vill gå vidare att arbeta med filantropiskt stöd för sin egen verksamhet ger vi mer handfast stöd till i modul C, utifrån det deltagarna reflekterat över i Modul A och B.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är kraftigt subventionerad för verksamheter i det fria kulturlivet tack vare projektets stöd från Kulturbryggan.

Subventionerad deltagaravgift: 800 kr exkl moms. I priset ingår Modul A – C samt en enklare form av löpande coachning hela projektperioden. OBS: Ange rabattkod KULTURBRYGGAN som Kampanjkod ifall du är berättigad till subventionerad deltagaravgift.

Enskilda kulturaktörer och andra riktigt små verksamheter i det fria kulturlivet (årliga intäkter under 1 miljon kronor) har möjlighet att delta helt kostnadsfritt genom en enkel ansökan.

Vi välkomnar även andra deltagare, t.ex. kulturaktörer med offentlig huvudman. För dessa gäller ordinarie deltagaravgift: 8000 kr exkl moms för Modul A och B.

Anmälan

Anmälan är öppen från 19 april. Kursen har ett begränsat antal platser så principen först till kvarn gäller. Klicka här för att komma till anmälan!

Kursen genomförs i samarbete med Kultur och utbildning, Region Sörmland och med stöd av Kulturbryggan.