Kategori: Kulturbyråkrati

 • Kulturbyråkratens lästips i maj

  Kulturbyråkratens lästips i maj

  ”Samverkan har visat på värdet av kultur och idrott på ett sätt vi inte har gjort tidigare. Vi får här en gemensam stark bild av hur vi tillsammans, idrott och kultur, utvecklar, stärker och engagerar hela Sverige.” Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet Evenemang i siffror Svenska evenemang omsätter över 53 miljarder! Det kan man läsa om…

 • Nationell strategi för företag inom KKB släppt

  Nationell strategi för företag inom KKB släppt

  Den 9 april släppte regeringen ”Strategi för företag i kulturella och kreativa branscher”. Strategin består av sex prioriterade områden med tillhörande strategiska mål. De prioriterade områdena är: Strategin konstaterar att begreppet som bör användas är Kulturella och kreativa branscherna (KKB). Strategins syfte är att främja kulturskapares villkor och företagare inom de kulturella och kreativa branscherna.…

 • Slå samman eller inte, det är frågan

  Slå samman eller inte, det är frågan

  Regeringen vill minska antalet myndigheter för att uppnå en högre effektivitet och kvalitet. Totalt har tio myndigheter fått i uppdrag att ta fram förslag på hur sammanslagningar kan genomföras och analysera konsekvenserna. Kulturrådet och Konstnärsnämnden är två av dessa tio myndigheter och den 26 februari lämnade de in en gemensam rapport till regeringen. Båda myndigheterna…