KAKA – Konstpedagogiska Akademin – är ett nationellt nätverk som arbetar för att fler människor ska upptäcka konst. Nu lanseras deras digitala plattform som riktar sig till yrkesverksamma konstpedagoger, konstnärer och alla som på något sätt arbetar med barn och unga.

KAKA startade som ett regionalt nätverk i Västra Götalandsregionen 2019. Sedan 2023 är det ett interregionalt samarbete mellan regionerna Gävleborg, Sörmland och Västra Götaland. Samarbetet har tagit form inom ramen för föreningen Konstkonsulenterna i Sverige som aktivt arbetar med konstens infrastruktur nationellt.

KAKA samarbetar med Bästa Biennalen, Göteborgs stad, Konstfrämjandet, Konstdepartementet, Kurioso/Sörmlands museum och Statens konstråd.

Grunden för den digitala plattformen har tagits fram i samarbete med Art Lab Gnesta, Konst i Hälsingland och Nordiska Akvarellmuseet. KAKA drivs med stöd av Kulturrådet.

Du hittar plattformen här: www.konstpedagogik.se

Välkommen att följa @kaka_konstpedagogik för att ge konstpedagogiken större plats, för att skapa gemenskap för alla som jobbar inom fältet – och, inte minst, för att inspireras av olika verksamheters tips, metoder, spaningar, intervjuer och mycket mer!

@kaka_konstpedagogik