Kulturbyråkratens lästips i maj

”Samverkan har visat på värdet av kultur och idrott på ett sätt vi inte har gjort tidigare. Vi får här en gemensam stark bild av hur vi tillsammans, idrott och kultur, utvecklar, stärker och engagerar hela Sverige.”

Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet

Evenemang i siffror

Svenska evenemang omsätter över 53 miljarder! Det kan man läsa om i rapporten ”Evenemang i siffror 2024 – Statistik om näringarna idrott, livemusik och scenkonst” som presenterades i dagarna. Här kan du få kunskap om den ekonomiska betydelsen av evenemangsbranschen med exempelvis antal anställda, förädlingsvärde och andra matnyttigheter serverade i en överskådligt och lättläst format.

Rapporten finns för nedladdning här.

Om du vill ha en sammanfattning kan du se den filmade presentationen av rapporten som gjordes på Strindbergs intima teater den 15 maj.

Du hittar presentationen här (Youtubelänk).

Kulturanalys 2024

Myndigheten för Kulturanalys (MYKA) har regeringsuppdraget att vartannat år följa upp de nationella kulturpolitiska målen. Dessa beslutades 2009 och ska styra den statliga kulturpolitiken och kunna vägleda regional och kommunal kulturpolitik.

I 2024 års lägesrapport står hinder för breddat deltagande i kulturlivet och kulturens finansiering i centrum. Detta eftersom MYKA haft detta som regeringsuppdrag sedan senaste lägesrapporten.

En del av uppdraget är att göra bedömningar och rekommendationer för det fortsatta kulturpolitiska arbetet. 2024 rekommenderar MYKA att regeringen:

  • Tar utgångspunkt i de kulturpolitiska målen för styrningen av kultur och undvika styrning utifrån mål för andra samhällsområden. En del av detta är också att se över styrningens påverkan på den konstnärliga friheten.
  • Prioritera långsiktiga insatser som bidrar till att stärka de ekonomiska  förutsättningarna för både kommuner och aktörer i det civila samhället, i syfte att stärka en nationell infrastruktur för kultur som möjliggör för alla att delta oavsett var men bor i landet.
  • Prioritera åtgärder som tryggar barns och ungas rätt att möta en mångfald av konst- och kulturuttryck i skolan och på fritiden och skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan kulturpolitiken och utbildningspolitiken.
  • Följa ungas kulturdeltagande över tid för att se över villkor och förutsättningar för barns och ungas kulturdeltagande och analysera hinder och åtgärder för att bredda deltagandet.

Du kan läsa mer om ovanstående i rapporten som du hittar här.

Vill du läsa mer om de nationella kulturpolitiska målen, kan du göra det här.